<body>
VOLIM TE.



11.01.2015.

Ja te volim i za tebe živim, i da umrem i oživim, samo tebi da se divim.