<body>
VOLIM TE.27.11.2014.

HAHA :D

Samo kod nas se: hoda po doktorima, ide u goste, gori televizor, gasi televizor, ganjaju papiri, odvrće muzika, navija radio, pita se kuha, kafa se peče, ubija promaha i imamo majice za oko kuće.