<body>
VOLIM TE.06.11.2014.

Naša ljubav je moja sigurna luka.