<body>
VOLIM TE.11.07.2014.

Over and out.

Ima li te djece? Jesu li oni imali pravo da budu djeca? Šta su oni mogli prepisivati od svojih očeva? Zemlja im je, Bosna, bila važna onda kad je zapaljena obilazila ekrane BBC-a, CNBC-a, CNN-a.. Tada je bila važna i više ne. Vika u kući, izbacivanje iz škola i domova, sila, zagovaranje, ulica, nasilna prošlost, projekcija nasilne budućnosti, društvene mreže koje najbolje uče kako biti asocijalan. Otac kaže nema države. Majka kaže nema posla bez podmićivanja. Vika, sila, vika, sila, vika, sila.. Ne pomišljajte na imaginaciju, nema je. Ovo sve je veoma realno. Ko je neprijatelj? Uvijek je u Bosni bilo to najvažnije pitanje. Ko je neprijatelj? Šta kaže otac? Šta kaže majka? Komšija, čitava zgrada? Prirodno je to, zar ne? Pa ne služi se vojni rok čim se iz materine izađe. A to su upravo oni radili, služili su jer im je to bilo servirano. Vika, sila, vika, sila, vika, sila.. Ko je neprijatelj? Objasnimo im to. Recimo im da su ponovo dobili playground da njuše i istražuju koja stranka, koja partija stoji iza partijanja svih njih po ulicama. Partijanje, svakako! Zar oni nisu to najbolje naučili? Partijanje, najbolje, najkvalitetnije, do kraja! Partijanje, prepisano. Prepisano od prije devetnaest godina.